Mikäli sähköpostiohjelma ei jostain syystä automaattisesti löydä palvelimella olevia IMAP-kansioita, voit määrittää nämä manuaalisesti sähköpostitilin asetuksiin sähköpostiohjelmassa.

Kansioasetukset

Folders paths should be configured as following:

Main folder path: INBOX

Sent folders path: Sent
Draft folders path: Drafts
Trash folders path: Trash
Junk mail folders path: Junk

Windows Live Mail

1. Click your email accounts name with your right mouse button and choose properties (settings).

live_kansiot0

2. Go to IMAP tab and enter the following configuration:

live_kansiot1

21.05.2014